Doanh nghiệp số mới quản trị: • CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ THÀNH AN • Công ty TNHH Công nghiệp Việt Nhật • Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghiệp Nhật Nam • CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ DFT • CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP BÍCH HẢO • CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVIMAX • Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Tín Nghĩa • Công ty Cổ Phần đầu tư xây dựng và môi trường việt thắng • Công ty TNHH JEIL FILTER VINA • Công ty TNHH Dệt Đai Vĩnh Thăng

Danh sách thông tin & hồ sơ doanh nghiệp

697
Địa chỉ Khu Thống Nhất - Thị Trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại
Fax
Website
Mã số thuế Đăng nhập Can view
Lĩnh vực KD Kinh doanh
Xem thêm
1078
Địa chỉ UBND xã Bắc Thuỷ, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại
Fax
Website
Mã số thuế Đăng nhập Can view
Lĩnh vực KD Kinh doanh
Xem thêm
616
Địa chỉ UBND xã Thượng Cường, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại
Fax
Website
Mã số thuế Đăng nhập Can view
Lĩnh vực KD Kinh doanh
Xem thêm
588
Địa chỉ Xã Cao Lâu, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại
Fax
Website
Mã số thuế Đăng nhập Can view
Lĩnh vực KD Kinh doanh
Xem thêm
590
Địa chỉ Xã Gia Cát, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại
Fax
Website
Mã số thuế Đăng nhập Can view
Lĩnh vực KD Kinh doanh
Xem thêm
156
Địa chỉ UBND xã Xuất Lễ, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại
Fax
Website
Mã số thuế Đăng nhập Can view
Lĩnh vực KD Kinh doanh
Xem thêm
197
Địa chỉ Số 20/1, Bến Bắc, khối 9, Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại 0912290286
Fax
Website
Mã số thuế Đăng nhập Can view
Lĩnh vực KD Kinh doanh
Xem thêm
167
Địa chỉ Khối 8 (sát tường rào phía Bắc nhà máy Xi măng LS cũ, QL 1A), Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại
Fax
Website
Mã số thuế Đăng nhập Can view
Lĩnh vực KD Kinh doanh
Xem thêm
Trang  1 2 3 4 5 6 7 8 ... 141   
Doanh nghiệp vừa cập nhật
PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN CHI LĂNG PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN CHI LĂNG
Quản trị lúc: 19:35 02/01/2016
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ BẮC THUỶ UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ BẮC THUỶ
Quản trị lúc: 19:35 02/01/2016
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THƯỢNG CƯỜNG UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THƯỢNG CƯỜNG
Quản trị lúc: 19:35 02/01/2016
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ CAO LÂU UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ CAO LÂU
Quản trị lúc: 19:35 02/01/2016
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ GIA CÁT UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ GIA CÁT
Quản trị lúc: 19:35 02/01/2016
Xem thêm 
Tin thị trường
zcom